Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jachthuis Leimuiden (winkel en webwinkel, tenzij anders vermeld) en op alle met u (afnemers van producten van Jachthuis Leimuiden) gesloten overeenkomsten.

1.2 Jachthuis Leimuiden is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via info@jachthuisleimuiden.nl

E-mail webwinkel: 24 uur per dag via webwinkel@jachthuisleimuiden.nl

Telefoon: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur op 0172-506593.

Jachthuis Leimuiden is gevestigd op de Tuinderij 15A, 2451 GG LEIMUIDEN.

1.3. Overige informatie van Jachthuis Leimuiden:

Bankrekening:
Iban: NL32 RABO 0102 4032 52
Bic of Swift: RABONL2U
BTW nummer: NL850299834B01
KvK nummer: 52099911


2 Bestellen:

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de webwinkel worden geplaatst, dus via de webwinkel op www.jachthuisleimuiden.nl of via webwinkel@jachthuisleimuiden.nl

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Jachthuis Leimuiden heeft wel als voorwaarde, dat bestellingen vooruit worden betaald. U krijgt een factuur van uw artikelen die op voorraad zijn. Zodra deze is betaald krijgt u uw bestelling toegezonden. Voor de artikelen die niet op voorraad zijn krijgt u de waarschijnlijke levertijd door. Zie ook 4.4 (facturen worden verzonden op dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 en 18.00 uur, vrijdag tussen 10.00 en 14.30 uur en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur)

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jachthuis Leimuiden uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen:

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Jachthuis Leimuiden vermelde prijzen gelden. Typefouten voorbehouden. Aan prijsverschillen tussen de winkel en webwinkel kunnen geen rechten ontleend worden.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Jachthuis Leimuiden bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van administratie-, port- en eventuele verzekeringskosten (tezamen verzendkosten genoemd) en eventuele wettelijke bijdragen.

3.4 Jachthuis Leimuiden is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4 Levering bij opsturen van uw bestelling:

4.1 Aflevering door Jachthuis Leimuiden vindt plaats door afgifte van een vervoerder (meestal PostNL). Leveringen van pakketten, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door PostNL.

4.2 De (brief)post reist uw rekening en risico. Jachthuis Leimuiden besteedt de verzendingen uit aan PostNL. Derhalve is Jachthuis Leimuiden niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

4.3 Verzendkosten: Bij bestellingen van meer dan € 100,00 zijn alle kosten bij verzending binnen Nederland voor rekening van Jachthuis Leimuiden tenzij anders is vermeld in onze webwinkel. Brievenbuspost (maximaal 38x26.5x3.2cm en 2kg) binnen Nederland bij besteding onder € 100,00 kost € 5.00. Pakketten met een maximale afmeting van 100x50x50 cm en een maximaal gewicht van 10 kg komen op € 9,50. Grotere pakketten: zwaarder dan 10kg of met een afmeting van maximaal 176 x 78 x 58 cm zijn € 15,00. Bij verzekerd verzenden zijn de verzendkosten op aanvraag.
Voor buitenlandse brievenbuspost naar België (maximaal 38x26.5x3.2cm en 2kg) rekenen wij € 10.50. Pakketpost naar België vanaf € 13.50, naar Duitsland vanaf € 16.00. Verdere verzendkosten op aanvraag.

4.4 Jachthuis Leimuiden levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is vanaf het moment dat de bestelling betaald is, maximaal 5 werkdagen. Indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer Jachthuis Leimuiden niet direct kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Jachthuis Leimuiden in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal dit zo spoedig mogelijk aan u worden doorgegeven.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling:

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

Winkelverkopen: Uitsluitend contant

Webwinkelverkopen: U ontvangt een factuur per e-mail (of post), het totaalbedrag overmaken op IBAN: NL32RABO0102403252 (Swift of Bic: RABONL2U) t.a.v. Jachthuis Leimuiden te Leimuiden.
Als het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven, versturen wij de order. (Betalingen worden verwerkt op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Tenzij anders aangegeven in de webwinkel)

5.2 U heeft u een betalingstermijn van 10 dagen vanaf de factuurdatum voor internetbestellingen. Jachthuis Leimuiden kan na deze periode de bestelling laten vervallen.
Voor bestellingen door bedrijven en particulieren die niet via het internet zijn gegaan, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

5.3 Indien u een cadeaucheque van Jachthuis Leimuiden wilt verzilveren op uw bestelling gaat u als volgt te werk: Bij uw bestelling geeft u op het blad “Uw gegevens” bij “Eventuele opmerkingen” aan dat u een cadeaucheque heeft met het nummer en waarde van deze cadeaucheque. Vervolgens plaatst u uw bestelling en stuurt de cadeaucheque naar ons op. Zodra wij de cadeaucheque hebben ontvangen, krijgt u de factuur waarop de cadeaucheque in mindering is gebracht. De waarde van de cadeaucheque kan/mag niet hoger zijn dan de bestelde artikelen (cadeaucheque kan niet worden gebruikt voor verzendkosten).
Bij eventueel retour zenden van een bestelling die (gedeeltelijk) met een cadeaucheque is betaald, wordt de cadeaucheque aan u teruggestuurd en een eventueel verschil binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen aan u teruggestort. Zie ook Artikel 6 Retourrecht.

6 Retourrecht:

6.1 U hebt het juridisch recht bij koop vanuit de webwinkel, om binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van uw bestelling te annuleren. Daarnaast hebt u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 14 dagen na levering te retourneren. Uitzondering op het retourrecht betreffen artikelen die specifiek op verzoek van de klant besteld zijn en niet tot het reguliere assortiment van Jachthuis Leimuiden horen. Deze artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te zijn met de labels nog bevestigt en eventuele verzegelingen nog intact. Ook moet u het retourformulier hebben ingevuld. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Bij aankopen die u afhaalt in onze fysieke winkel heeft u het recht om binnen 14 dagen te ruilen voor andere artikelen of voor een tegoedbon. Uiteraard moeten ook hier de artikelen weer onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te zijn met de labels nog bevestigt e.d.
Opruimingsartikelen (gekocht in onze fysieke winkel) kunnen niet worden geruild evenals munitie en speciaal voor u bestelde artikelen.

6.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Jachthuis Leimuiden u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. Het retourbedrag wordt altijd retour gestort op de bankrekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

6.3 Wanneer de door Jachthuis Leimuiden afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

6.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

7 Garantie:

7.1 Jachthuis Leimuiden garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende de wettelijke of de door de leverancier opgegeven termijn. Jachthuis Leimuiden vraagt de koper het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder. Ook kunt u persoonlijk met het product in onze winkel langskomen.
Tevens zijn defecten door invloed van buitenaf, verkeerd gebruik, normale slijtage, aan ritssluitingen en verkeerd wassen/drogen uitgesloten van garantie.
Kleding, laarzen e.d. welke ons ter reparatie c.q. klacht worden aangeboden, moeten te allen tijde schoon zijn.

7.2 Garantie-aanspraken kunnen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, per e-mail of persoonlijk bij Jachthuis Leimuiden worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en met overlegging van de factuur/aankoopbon.

7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Jachthuis Leimuiden het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Jachthuis Leimuiden), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Ook kunnen wij het product voor inspectie doorsturen naar onze leverancier. Mocht de garantie-aanspraak ongegrond zijn, zijn alle kosten voor de koper.

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing, verkeerd wassen/drogen; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid etc.; Jachthuis Leimuiden niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

8 Aansprakelijkheid:

8.1 De aansprakelijkheid van Jachthuis Leimuiden met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.

8.2 Jachthuis Leimuiden is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Jachthuis Leimuiden beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

9 Geschillen:

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Jachthuis Leimuiden is gevestigd bevoegd, tenzij Jachthuis Leimuiden voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

10 Retentierecht:

Wanneer Jachthuis Leimuiden goederen van een opdrachtgever onder haar heeft of diensten heeft verleend, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten heeft plaatsgevonden.

11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1 Het is niet toe gestaan zonder schriftelijke toestemming van de Jachthuis Leimuiden de naam Jachthuis Leimuiden, de website (of zijn inhoud) of webwinkel (of zijn inhoud), afbeeldingen en artikelen te vermenigvuldigen of te gebruiken anders dan voor eigen gebruik.

11.2 De in het kader van de overeenkomst door de ondernemer tot stand gebrachte en verstrekte bestanden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 Jachthuis Leimuiden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel